Chính sách Cookie

Cookie là gì?

Cookie, điểm ảnh và các công nghệ theo dõi khác (gọi chung là “cookie”) là chuỗi dữ liệu chỉ chứa văn bản mà một trang web truyền tới tập tin cookie của trình duyệt nằm trên ổ cứng máy tính của bạn và cho phép trang web nhận dạng bạn là ai. Cookie có thể giúp trang tùy chỉnh nội dung để đáp ứng nhanh hơn các sở thích chính của bạn. Một số cookie cho phép chúng tôi tái tạo và phát lại các phiên người dùng trên Trang web của chúng tôi. Hầu hết tất cả các trang web lớn đều sử dụng cookie.

Thông thường, cookie chứa tên miền mà cookie xuất phát, “thời lượng” của cookie và một giá trị, hầu như luôn là một giá trị số riêng biệt được tạo ngẫu nhiên.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Herbalife sử dụng cookie để thu thập thông tin thống kê, đo lường hiệu suất của trang, ghi nhớ các tùy chọn của bạn, cá nhân hóa nội dung quảng cáo của chúng tôi (bao gồm thu thập thông tin) và cho phép tương tác với các mạng xã hội.  Bên thứ ba cũng có thể sử dụng cookie thông qua Trang web để tạo điều kiện cho việc đạt được các mục đích được liệt kê ở trên hoặc cho mục đích riêng của họ, như được nêu trong biểu đồ. Các loại cookie chúng tôi sử dụng bao gồm:

<div id="ot-sdk-cookie-policy"></div>

Làm thế nào để tắt và bật cookie?

Chúng tôi đã phát hành trung tâm tùy chọn cookie cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối cookie trên Trang web của chúng tôi.  Bạn có thể truy cập trung tâm tùy chọn cookie của chúng tôi bằng cách truy cập trang trung tâm tùy chọn của chúng tôi

 

Ngoài ra, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể không sử dụng được tất cả tính năng tương tác của trang web của chúng tôi nếu một số cookie nhất định bị vô hiệu hóa. Nếu bạn muốn được cảnh báo trước khi một cookie được chấp nhận trên ổ đĩa cứng của bạn, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

• Cài đặt cookie trong Internet Explorer

• Cài đặt cookie trong Firefox

• Cài đặt cookie trong Chrome

• Cài đặt cookie trong Web Safari và iOS

 

Xóa cookie

Bạn có thể dễ dàng xóa mọi cookie đã được cài đặt trong thư mục cookie của trình duyệt. Ví dụ, nếu bạn đang dùng Microsoft Windows Explorer:

Mở 'Windows Explorer'

Nhấp vào nút 'Search (Tìm kiếm)' trên thanh công cụ

Nhập “cookie” vào ô tìm kiếm cho 'Folders and Files (Thư mục và Tập tin)'

Chọn 'My Computer (Máy tính của tôi)' trong ô 'Look In (Tìm kiếm trong)'

Nhấp 'Search Now (Tìm kiếm ngay)'

Nhấp đúp vào thư mục tìm thấy

'Select (Chọn)' bất kỳ tập tin cookie nào

Nhấn nút 'Delete (Xóa)' trên bàn phím

Nếu bạn không sử dụng Microsoft Windows Explorer, bạn nên chọn “cookie” trong chức năng “Help (Trợ giúp)” để biết thông tin về nơi tìm thư mục cookie của bạn.