Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật được đăng tải trên trang wed http://www.herbalife-vietnam.com/privacy-policy, trước khi sử dụng trang web này hoặc mua bất kỳ sản phẩm hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ Herbalife.

Điều khoản sử dụng là một thỏa thuận ( "Thoả thuận" ) giữa Herbalife , một công ty ở Nevada ( "Công ty ", " chúng tôi" hay " chúng ta ") và Anh/Chị ("Anh/Chị" hay "Người sử dụng " ) . Thỏa Thuận này đặt ra các điều khoản pháp lý và điều kiện điều chỉnh việc Anh/Chị sử dụng Trang Web này và Cương mỗi phân phối độc lập và mỗi tài sản Web (gọi đây là " Trang Web") và mua hàng của Anh/Chị và / hoặc sử dụng bất kỳ hàng hóa Herbalife, dịch vụ ( gọi chung sau đây gọi là " các Dịch Vụ " ) .Thỏa Thuận này cũng cung cấp thông tin về cách thức để trở thành một nhà phân phối độc lập Herbalife.

Việc Anh/Chị sử dụng Trang Web và tất cả các thông tin, dữ liệu , văn bản, phần mềm , thông tin , hình ảnh, âm thanh hoặc các tài liệu khác được ghi nhận, hoặc việc sử dụng hoặc mua bất kỳ các dịch vụ khác đồng nghĩa với việc Anh/Chị đã đồng ý chịu sự ràng buộc vô điều kiện theo Thỏa Thuận này cũng như việc Anh/Chị phải tuân thủ đúng các điều khoản và điều kiện theo Thỏa Thuận này . Nếu Anh/Chị không đồng ý bị ràng buộc theo Thỏa Thuận này, thì Anh/Chị sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng Trang Web hoặc tham gia vào bất kỳ của các dịch vụ nào khác.

Nếu Anh/Chị cảm thấy không hài lòng với Trang Web hoặc các Dịch Vụ khác, thì việc ngưng sử dụng các Trang Wed hoặc các Dịch Vụ khác chính là biện pháp duy nhất, ngoại trừ việc bảo đảm hạn chế có thể áp dụng cho các dịch vụ sản phẩm của Herbalife hoặc nếu không có quy định rõ ràng trong Thỏa Thuận này (Herbalife bảo lãnh của khách hàng).

Thỏa Thuận này và các chính sách bảo mật Herbalife ("Chính sách bảo mật " ) và bất kỳ điều khoản và chính sách kết hợp Thỏa Thuận này được dẫn chiếu đến đây (gọi chung là "Các chính sách khác " ) , tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Anh/Chị và chúng tôi về các đối tượng của Thỏa Thuận này và thay thế tất cả các thỏa thuận, hiểu biết, thương lượng và trao đổi ý kiến khác hoặc trước đó. Không có việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào theo Thỏa Thuận này được xem như là từ bỏ bất kỳ quy định nào khác theo Thỏa Thuận này (cho dù có mang tính tương đương hay không), cũng như cũng không cấu thành việc tiếp tục từ bỏ bất kỳ quy định nào khác theo Thỏa Thuận này trừ khi có quy định rõ ràng khác.

Các thông tin và các tính năng Trang Web được mô tả trong Trang Web này có thể thay đổi vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo . Khi truy cập hoặc liên kết đến Trang Web này (trong phạm vi kết nối được cho phép), thì Anh/Chị phải chấp nhận rủi ro rằng những thông tin trên Trang Web có thể được thay đổi hoặc gỡ bỏ.

1. SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào để:

 • Thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này ;
 • Xúc tiến , bổ sung, sửa đổi hoặc ngừng các Trang Web hoặc các dịch vụ khác , hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web hoặc các dịch vụ khác , tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của chúng tôi .

Tùy từng thời điểm , chúng tôi bảo lưu quyền , tùy theo quyết định của riêng chúng tôi , để sửa đổi , cập nhật , bổ sung, chấm dứt, loại bỏ , sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này , toàn bộ hoặc một phần, tại bất kỳ thời điểm nào . Anh/Chị đồng ý theo dõi thường xuyên Trang Web đối với bất kỳ việc cập nhật, sửa đổi Thỏa Thuận này. Đối với những thay đổi của Thỏa Thuận này mà chúng tôi cho là quan trọng, chúng tôi sẽ thiết lập một thông báo trên Trang Web bằng cách sửa đổi các liên kết trên trang chủ là " Cập Nhật Điều Khoản Sử Dụng " trong một khoảng thời gian hợp lý . Nếu Anh/Chị cung cấp thông tin cho chúng tôi, truy cập hoặc sử dụng Trang Web hoặc tham gia sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào bằng bất kỳ hình thức nào sau khi Thỏa Thuận này đã được thay đổi, thì Anh/Chị sẽ được xem như là đã đọc, hiểu và đồng ý cũng như chấp nhận với những thay đổi như vậy. Phiên bản mới nhất của Thỏa Thuận này sẽ có sẵn trên Trang Web và sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó theo Thỏa Thuận này.

2. TRUY CẬP

Anh/Chị có quyền truy cập vào Internet và phải chi trả bất kỳ khoản chi phí dịch vụ nào có liên quan đến việc truy cập và sử dụng Trang Web này. Ngoài ra, Anh/Chị phải cung cấp tất cả các trang thiết bị cần thiết để Anh/Chị truy cập Internet. Anh/Chị đang và sẽ không chịu trách nhiệm riêng rẻ cho việc mua, làm đầu mối, cài đặt, tải, vận hành và bảo trì bất kỳ phần cứng, phần mềm, điện thoại (có sử dụng dây cáp hoặc hình thức khác ) dịch vụ, và dịch vụ truy cập Internet cho máy tính cá nhân của Anh/Chị cũng như cho tất cả các chi phí liên quan.Anh/Chị chịu trách nhiệm quét phần cứng và phần mềm nhằm phát hiện và tiêu diệt virus máy tính cũng như giải quyết các vấn đề khác trước khi sử dụng. Chúng tôi tuyên bố rõ ràng , theo quy định tại Mục 16 của Thỏa Thuận này, sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hay sai phạm nào có liên quan đến các sự cố hay lỗi của phần cứng hoặc phần mềm của Anh/Chị có liên quan đến việc sử dụng Trang Web hoặc các Dịch Vụ.

3. TIÊU CHUẨN

Anh/Chị phải cam đoan và bảo đảm rằng Anh/Chị phải từ đủ mười tám (18 ) tuổi trở lên, hoặc nếu Anh/Chị đang ở độ tuổi từ đủ mười ba (13) tuổi đến dưới mười tám (18) tuổi và hiện đang truy cập Trang Web dưới sự hướng dẫn và có sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, thì cũng sẽ được xem như Anh/Chị đã đồng ý với Thỏa Thuận này. Một số tính năng nhất định trên Trang Web này (bao gồm , nhưng không giới hạn, đăng ký người sử dụng ) và các Dịch Vụ nhất định khác có thể yêu cầu độ tuổi và / hoặc yêu cầu đáp ứng các điều kiện khác .

Sản phẩm Herbalife và cơ hội kinh doanh Herbalife không được đặt hàng, vận chuyển vào, bán ra ở bất kỳ nước nào bên ngoài các quốc gia đã được ủy quyền trước đó từ Herbalife. Danh sách các quốc gia này, xin vui lòng nhấn vào đây: Các Quốc Gia Được Uỷ Quyền. Herbalife đang mở rộng doanh số bán hàng vào các thị trường khác, xin vui lòng kiểm tra định kỳ các bản cập nhật.

4. TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HERBALIFE HOẶC NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC LẬP HERBALIFE

Sản phẩm và dịch vụ Herbalife được bán thông qua mạng lưới phân phối độc lập của Herbalife. Để mua hàng hóa, dịch vụ Herbalife, Anh/Chị không cần trở thành Nhà Phân Phối hoặc Thành Viên Herbalife. Nếu Anh/Chị đang quan tâm đến việc mua sản phẩm từ Nhà Phân Phối hoặc trở thành Thành Viên, xin vui lòng xem phần Sản Phẩm trên Trang Web này. Tuy nhiên, nếu Anh/Chị đang quan tâm đến việc bắt đầu công việc kinh doanh riêng với tư cách là một Nhà Phân Phối Độc Lập Herbalife , xin vui lòng gọi xem phần Cơ Hội Kinh Doanh trên Trang Web.

5. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG, THÀNH VIÊN, NHÀ PHÂN PHỐI CỦA HERBALIFE

Chính Sách Hoàn Tiền dành cho Khách Hàng và Thành Viên

Herbalife đảm bảo chất lượng cho bất kỳ sản phẩm nào mang tên Herbalife và xác nhận rằng các sản phẩm được sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn cùng với sự mới mẻ và độ tinh khiết dành cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng khách hàng của chúng tôi sẽ nhận thấy các sản phẩm của chúng tôi đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu về mọi mặt. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào, một khách hàng bán lẻ hoặc Thành Viên cảm thấy không hoàn toàn hài lòng với bất kỳ sản phẩm nào của Herbalife mua từ Herbalife hoặc Nhà Phân Phối Độc Lập Herbalife, thì chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả sản phẩm đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đối với trường hợp hoản trả hoặc trao đổi sản phẩm toàn bộ. Việc hoàn trả và trao đổi sản phẩm có thể được tiến hành theo hướng dẫn sẵn có trên Herbalife.com hoặc bằng cách gọi đến số điện thoại 866-866-4744 hoặc liên hệ trực tiếp đến Nhà Phân Phối Độc Lập Herbalife của Anh/Chị. Việc bảo đảm này được chỉ giới hạn, theo điều khoản được quy định tại Mục 16 của Thỏa Thuận này, của một số điều khoản bảo đảm cụ thể được đính kèm theo hoặc được đóng gói với một số sản phẩm nhất định và không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm bị hư hỏng hoặc cố ý sử dụng sai mục đích.

Chính Sách Hoàn Tiền dành cho Nhà Phân Phối.

Nếu như tư cách là Nhà Phân Phối bị hủy bỏ do bất kỳ lý do nào, thì Nhà Phân Phối có thể được hoàn trả lại toàn bộ sản phẩm chưa mở hộp đã được mua trong 12 tháng trước đó đối với trường hợp hoàn trả toàn bộ. Để hoản trả, Nhà Phân Phối có thể gọi đến Herbalife theo số điện thoại 866-866-4744 hoặc nộp đơn hoàn trả theo mẫu sẵn có trên trang MyHerbalife.com.

6 . THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT ANH/CHỊ

Nếu Anh/Chị cung cấp thông tin cho Trang Web , thì Anh/Chị phải đồng ý cung cấp thông tin một cách chính xác và đầy đủ nếu có yêu cầu cũng như Anh/Chị cũng phải đồng ý duy trì và cập nhật các thông tin sao cho thích hợp. Chúng tôi sẽ sử dụng và duy trì bất kỳ thông tin nào từ phía Anh/Chị mà chúng tôi thu thập được thông qua Trang Web để phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi

7 . DIỄN ĐÀN DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG

Diễn đàn, bảng tin, phòng chat hoặc các khu vực tương tác khác có hoặc có thể được cung cấp trên Trang Web ( " Diễn Đàn Dành Cho Người Dùng" ) được sử dụng để cung cấp cho người dùng một diễn đàn để bày tỏ ý kiến cũng như chia sẻ ý tưởng và thông tin của mình . Cá nhân người viết nội dung trong Diễn Đàn Dành Cho Người Dùng ( "Nội Dung Cộng Đồng" ) chịu trách nhiệm về độ tin cậy , chính xác, trung thực đối với nội dung đó, và sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng không quản lý bất kỳ tài liệu nào được đăng trên diễn đàn mà người dùng cảm thấy bị xúc phạm, khó chịu hoặc không thể chấp nhận được và chúng tôi cũng từ chối phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các tài liệu này.

Chúng tôi cũng không thể xem xét hết mọi thông điệp được gửi từ người dùng trong các Diễn Đàn Dành Cho Người Dùng, và không chịu trách nhiệm về nội dung của những tin nhắn này hoặc quan điểm hay ý kiến thể hiện bởi những người sử dụng Diễn đàn Người dùng.Việc công bố thông tin trong Diễn đàn Dành Cho Người Dùng là nhằm để công khai cho công chúng. Chúng tôi có quyền , nhưng không bắt buộc , xóa , di chuyển hoặc chỉnh sửa nội dung , toàn bộ hoặc một phần, đã được Anh/Chị gửi đến Trang Web vào bất kỳ lý do tùy theo quyết định riêng của chúng tôi . Ngoài ra, chúng tôi có thể xóa, di chuyển, chỉnh sửa hoặc tiết lộ nội dung của các thư khi nó là cần thiết để thực hiện như vậy theo quy định của pháp luật hoặc tin rằng những hành động đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi hoặc để bảo vệ sự an toàn của người dùng của chúng tôi hoặc của cả cộng đồng. Không có trường hợp nào chúng tôi phải chịu bất kỳ nghĩa vụ giám sát các Diễn Đàn Dành Cho Người Dùng hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu cụ thể nào.

Anh/Chị nên hiểu rằng việc tải lên và / hoặc đăng tải bất kỳ Nội Dung Cộng Đồng trong bất kỳ Diễn Đàn Dành Cho Người Dùng nào sẽ không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào của công ty, theo quy định tại Mục 16 của Thỏa Thuận này, và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc tiết lộ Nội Dung Cộng Đồng này.

(a) Giới hạn sử dụng

Trong việc xem xét việc Anh/Chị sử dụng Diễn Đàn Dành Cho Người dùng cũng như các tính năng tương tự khác, Anh/Chị phải đồng ý tuân theo đúng các "Nguyên Tắc Cộng Đồng" được quy định dưới đây. Không làm hạn chế quyền và các biện pháp khắc phục khác của chúng tôi, thì cá nhân vi phạm các nguyên tắc cộng đồng được quy định sau đây, tùy theo quyết định tiêng của chúng tôi, có thể bị cấm vĩnh viễn do sử dụng Trang Web nhằm:

 1. quấy rỗi hoặc lạm dụng người dùng khác;
 2. truyền, gửi , gửi , tải lên , phân phối, trình hoặc cung cấp bất kỳ nội dung đó là sai, có hại , đe dọa , lạm dụng , có hại , phỉ báng , bôi nhọ , nói xấu (bao gồm cả việc làm mất uy tín của Herbalife ) , thô tục , khiêu dâm hoặc kích động bạo lực , hận thù chủng tộc , chủ nghĩa khủng bố hoặc hành vi bất hợp pháp , hoặc bị phản đối ( theo quyết định riêng của chúng tôi);
 3. truyền, gửi , gửi , tải lên , phân phối, trình hoặc cung cấp bất kỳ nội dung trái pháp luật hoặc vi phạm ,hoặc tuyên bố sai trái bất kỳ bằng sáng chế , thương hiệu , định dạng mang tính tương mại , bí mật kinh doanh , công khai đúng, riêng tư , bản quyền hay tài sản thuộc sở hữu trí tuệ nào khác hoặc bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào;
 4. truyền, gửi , gửi , tải lên , phân phối, trình hoặc cung cấp bất kỳ loại virus , các phần mềm mã độc Trojan houses hoặc gây hại, các tập tin gây rối hoặc phá hoại khác hoặc các vật liệu gây trở ngại đến việc sử dụng của bên thứ ba và hưởng các Trang Web ;
 5. mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc không che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các Trang Web hoặc Herbalife , bao gồm giả mạo bất kỳ giao thức TCP / IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ lây truyền cho các Trang Web vì lý do nào ;
 6. truyền, gửi , gửi , tải lên , phân phối, trình hoặc cung cấp thông qua các Trang Web bất kỳ quảng cáo cá nhân , thư rác , thư rác , thư chuỗi, chương trình kim tự tháp hoặc chào bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ , ngoại trừ trong khu vực , nếu có , đặc biệt được chỉ định cho các mục đích như vậy , hoặc
 7. vi phạm của địa phương , tiểu bang, liên bang hay luật pháp quốc tế , nguyên tắc hay quy định.
 8. tham gia vào bất kỳ phần nào của Trang Web nếu Anh/Chị đang dưới 18 tuổi .
 9. truyền, gửi , gửi , tải lên , phân phối, trình hoặc cung cấp thông qua các Trang Web bất kỳ nội dung có chứa bất cứ gạ gẫm về tiền , khuyến mãi, quảng cáo , chào mời hoặc hàng hoá, dịch vụ . Anh/Chị cũng xác nhận rằng Anh/Chị không được phép mời khách khác tham gia hoặc trở thành thành viên của bất kỳ dịch vụ trực tuyến thương mại hoặc các tổ chức khác .
 10. thu thập hoặc thu hoạch thông tin của bất kỳ người sử dụng hoặc truy cập Trang Web sử dụng phương tiện tự động (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thu hoạch chương trình, robot , nhện hoặc chọc ) .
 11. " Khung", " gương " hoặc " liên kết sâu " bất kỳ phần nào của Trang Web hoặc các dịch vụ khác mà không được phép bằng văn bản của chúng tôi .
 12. liên kết tới bất kỳ trang nào trong Trang Web hoặc các dịch vụ khác từ bất kỳ Trang Web hoặc Trang Web mà làm cho bất kỳ khiếu nại như đến chữa bệnh, quyền hạn nâng cao sức khỏe của bất kỳ chất nào , có hay không chất như vậy được sản xuất, tiếp thị , bán hoặc phân phối của chúng tôi.

Chúng tôi không chứng thực Nội Dung Cộng Đồng trong Diễn đàn Người dùng và đặc biệt là từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm, theo quy định tại Mục 16 của Thỏa Thuận này, đối với bất kỳ người nào hoặc tổ chức (bao gồm , nhưng không giới hạn , những người có thể sử dụng hoặc dựa vào các tài liệu như vậy) cho bất kỳ tổn thất , thiệt hại (cho dù thực tế , hậu quả, trừng phạt hay cách khác) , chấn thương , khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc các nguyên nhân gây ra bất kỳ hình thức hay tính dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung cộng đồng cung cấp thông qua một diễn đàn người dùng. Bằng cách gửi hoặc tải lên nội dung cộng đồng để mọi người sử dụng diễn đàn hoặc gửi bất kỳ nội dung cộng đồng khác với chúng ta, Anh/Chị tự động chấp nhận ( hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu quyền đó đã rõ ràng cấp ) chúng ta vĩnh viễn, trên toàn thế giới , miễn phí bản quyền , không thay đổi , không loại trừ quyền và giấy phép sử dụng , sao chép , sửa đổi , điều chỉnh, đăng, dịch, cấp phép lại , tạo ra các sản phẩm mới và phân phối các vật liệu trên hoặc kết hợp nội dung cộng đồng như vào bất kỳ hình thức , phương tiện , hoặc công nghệ hiện tại sau đây nghĩ ra khắp vũ trụ vĩnh viễn . Ngoài ra, Anh/Chị phải đảm bảo rằng nội dung như tải lên hoặc được đăng bởi Anh/Chị không vi phạm cái gọi là quyền công khai bất kỳ người nào hoặc " quyền nhân thân " hoặc các quyền tương tự hoặc tương tự khác theo bất kỳ luật áp dụng trong bất kỳ quốc gia hoặc khu vực của thế giới.

Anh/Chị đồng ý bồi thường cho chúng tôi cho bất kỳ và tất cả các khiếu nại của bên thứ ba , thiệt hại , tổn thất, và nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc là kết quả của việc đăng tải của Anh/Chị hoặc tải lên nội dung bất kỳ cộng đồng để mọi người sử dụng diễn đàn hoặc gửi bất kỳ nội dung cộng đồng với chúng tôi, hay thất bại của Anh/Chị tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng.

8. SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ E-MAIL CUNG CẤP TRANG WEB

Khi sử dụng bất kỳ địa chỉ e -mail cung cấp cho Anh/Chị trên hoặc thông qua các Trang Web hoặc các dịch vụ khác , Anh/Chị đồng ý sử dụng địa chỉ email đó phù hợp với tất cả các luật và không để truyền tải bất kỳ người nào hoặc tổ chức :

 • bất kỳ nội dung nào vi phạm các nguyên tắc cộng đồng thiết lập trước đó liên quan đến Diễn Đàn Dành Cho Người Dùng hoặc được trái pháp luật , lừa đảo , đe dọa , lạm dụng, bôi nhọ, phỉ báng, thô tục , khiêu dâm , độc hại , quấy rối, quanh co , xâm phạm sự riêng tư của người khác , hận thù, hoặc với là phân biệt chủng tộc , dân tộc hoặc gây , hoặc phụ thuộc vào một thỏa thuận giữ bí mật, hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ bất kỳ bên thứ ba của chúng tôi hoặc các quyền khác ;
 • bất kỳ thông tin không công khai về bất kỳ công ty ;
 • bất kỳ bí mật kinh doanh , hoặc
 • bất kỳ mã máy tính , các tập tin hoặc các chương trình (ví dụ , một virus máy tính ) được thiết kế để gây cản trở, phá hủy , làm ảnh hưởng tới an ninh hoặc hạn chế các chức năng của thiết bị nào .
 • gửi thư rác đều bị nghiêm cấm . Thư rác được xác định cho mục đích này như gửi một tin nhắn không mong muốn cho bất kỳ người nào , tổ chức , nhóm tin , diễn đàn, danh sách e-mail hoặc các nhóm hoặc danh sách khác, trừ khi cho phép trước đã được thu được từ người nhận e-mail mà rõ ràng cho phép gửi thông tin liên lạc e -mail với họ, hoặc trừ khi một mối quan hệ kinh doanh hoặc cá nhân đã được thành lập với người nhận e-mail. Nếu Anh/Chị bị gửi “thư rác” bởi một người bán hoặc quảng bá sản phẩm Herbalife hay Cơ hội kinh doanh, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
 • việc sử dụng các tiêu đề sai trong e-mail hoặc làm sai lệch , giả mạo hoặc thay đổi nguồn gốc của bất kỳ e -mail trong kết nối với Herbalife và / hoặc các sản phẩm và dịch vụ của mình đều bị cấm.
 • nếu một người hoặc tổ chức chỉ ra là họ không muốn nhận e-mail , Anh/Chị đồng ý không gửi e-mail cho người đó hoặc tổ chức . Nếu một người ban đầu đồng ý để nhận được e -mail, nhưng sau đó xin dừng nhận e-mail , Anh/Chị phải tuân thủ các yêu cầu đó.
 • Herbalife nghiêm cấm tự tham gia bất kỳ hoạt động nào nói trên, hoặc thông qua các dịch vụ từ nhà cung cấp khác, dịch vụ gửi lại mail hoặc bằng hình thức khác.

9. QUYỀN SỞ HỮU CỦA CHÚNG TÔI

Trang này và tất cả các nội dung được ghi nhận, hoặc có thể được ghi nhận trong tương lai , bao gồm nhưng không giới hạn bài viết, ý kiến , văn bản khác , thư mục, hướng dẫn , hình ảnh , minh họa, hình ảnh, video và âm thanh và bản sao quảng cáo , cũng như thương hiệu , bản quyền , logo, tên miền , mã, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ , bằng sáng chế và bất kỳ và tất cả các tài liệu có bản quyền (bao gồm cả mã nguồn và mã đối tượng ) và / hoặc bất kỳ hình thức khác thuộc tài sản sở hữu trí tuệ ( gọi chung là " Vật Liệu " ) do chúng tôi hoặc bên thứ ba khác có thẩm quyền sở hữu hoặc cấp phép và đang được bảo vệ từ việc sử dụng trái phép, sao chép và phổ biến bởi bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá , công khai và các luật khác và theo các điều ước quốc tế . Trừ khi được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi, Anh/Chị sẽ không nắm bắt , tái sản xuất, thực hiện , chuyển nhượng, bán, cấp phép , sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc dựa theo đó, tái xuất , thiết kế đối chiếu , tải lên , chỉnh sửa, đăng, truyền tải , trưng bày công khai , khung , liên kết , phân phối, hoặc khai thác toàn bộ hoặc một phần bất kỳ của vật liệu. Không có gì được ghi nhận trong Thỏa Thuận này hoặc trên Trang Web này được hiểu là cho phép, ngụ ý, không phủ nhận hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ vật liệu trong bất cứ cách nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc của bên thứ ba như vậy mà có thể sở hữu các vật liệu hoặc sở hữu trí tuệ hiển thị trên Trang Web . Được phép sử dụng , sao chép, sinh sản , SỬA ĐỔI, BẢN , tái bản , tải lên, khung, TẢI , ĐĂNG , truyền tải , phân phối, sao chép HAY LẠM DỤNG KHÁC BẤT KỲ VẬT đều bị nghiêm cấm . Việc sử dụng các vật liệu khác hơn sự cho phép của Thỏa Thuận này sẽ được coi là vi phạm của Thỏa Thuận này và có thể tạo thành bản quyền và / hoặc vi phạm bản quyền. Anh/Chị đồng ý không sử dụng các vật liệu cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp và không vi phạm quyền của chúng tôi, quyền của người khác. Anh/Chị đồng ý không can thiệp (hoặc cho phép việc sử dụng các thành viên của Anh/Chị bởi một bên thứ ba can thiệp) với các quy trình bình thường hoặc sử dụng các Trang Web của các thành viên khác, bao gồm nhưng không giới hạn bằng cách cố gắng truy cập vào khu vực hành chính của Trang Web. Anh/Chị đồng ý với báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm của Thỏa Thuận này bởi những người khác mà Anh/Chị biết được. Anh/Chị nên biết rằng chúng tôi sẽ tích cực thực thi các quyền của chúng tôi đến mức tối đa của pháp luật.Chúng tôi có thể thêm, thay đổi, chấm dứt, loại bỏ hoặc đình chỉ bất kỳ vật liệu bất cứ lúc nào , mà không cần thông báo và không có trách nhiệm . Herbalife , logo của chúng tôi , và tên của các sản phẩm sản xuất , tiếp thị , bán hoặc phân phối bởi Herbalife , là thương hiệu và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Herbalife quốc tế của Mỹ, Inc , hoặc các chi nhánh của nó . Tất cả các nhãn hiệu khác , nhãn hiệu dịch vụ , và các biểu tượng được sử dụng trên các Trang Web hoặc các dịch vụ khác là thương hiệu , nhãn hiệu dịch vụ , biểu tượng của chủ sở hữu tương ứng.

10. THÀNH VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ

Một số vùng của Trang Web có thể yêu cầu đăng ký hoặc bằng cách khác có thể yêu cầuAnh/Chị cung cấp thông tin để tham gia vào một số tính năng hoặc truy cập vào nội dung nhất định của Anh/Chị. Việc quyết định cung cấp thông tin này là hoàn toàn tự nguyện và tùy chọn , tuy nhiên, nếu Anh/Chị chọn không cung cấp thông tin như vậy, Anh/Chị không thể truy cập nội dung nhất định hoặc tham gia vào một số tính năng của Trang Web.

Nếu Anh/Chị đăng ký với các Trang Web, Anh/Chị đồng ý chấp nhận theo quy định tại Mục 16 của Thỏa Thuận này, trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản, email hoặc mật khẩu của Anh/Chị, nếu có, và đồng ý Anh/Chị sẽ không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng thành viên của Anh/Chị, bất kỳ quyền thành viên hoặc bất kỳ Trang Web cấp địa chỉ email. Anh/Chị có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của Anh/Chị, nếu có, và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính của Anh/Chị để những người khác có thể không truy cập vào phần bảo vệ mật khẩu của các Trang Web hoặc Trang Web của Anh/Chị cung cấp tài khoản email sử dụng tên của Anh/Chị trong toàn bộ hoặc một phần. Chúng tôi có thể , tùy theo quyết định của chúng tôi , và bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo, chấm dứt mật khẩu và các thành viên của Anh/Chị, vì lý do nào hoặc không có lý do nào cả.

11. ĐÓNG GÓP Ý TƯỞNG

Chúng tôi xin được phép lắng nghe từ người dùng và hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của Anh/Chị về các dịch vụ và sản phẩm của Herbalife. Tuy nhiên, chính sách dài hạn của công tychúng tôi không cho phép chấp nhận hoặc xem xét ý tưởng, đề xuất, hoặc các tài liệu mang tính sáng tạo khác hơn so với những thứđã được yêu cầu cụ thể (xem bên dưới). Mặc dù chúng tôi đánh giá cao thông tin phản hồi của Anh/Chị về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, nhưng chúng tôi yêu cầu Anh/Chị kê khai chi tiết cụ thể đánh giá củaAnh/Chị về các dịch vụ và sản phẩm, và Anh/Chị không được gửi bất kỳ ý tưởng, đề nghị, hoặc các tài liệu mang tính sáng tạo nào. Chúng tôi hy vọng Anh/Chị sẽ hiểu rằng đó là mục đích của chính sách này để tránh khả năng gây hiểu lầm trong tương lai khi các dự áncủa chúng tôi phát triển hoặc nhân viêncó chuyên môn từ các công ty thành viên của chúng tôi có thể cảm thấy rằng các các hạng mục khác sẽ tương tự với các hạng mục mà họ đang làm. Theo đó, chúng tôi yêu cầu Anh/Chị không gửi cho chúng tôi bất cứ thành phần sáng tạo nguyên gốc như thiết kế chương trình , hình ảnh , bản vẽ, hoặc tác phẩm nghệ thuật gốc.

Nếu Anh/Chị gửi một số đơn nộp cụ thể theo yêu cầu của chúng tôi (ví dụ thông qua bảng tin hoặc kết hợp với các cuộc thi ) hoặc nếu Anh/Chị gửi những đề nghị , ý kiến, ghi chú , hình ảnh , bản vẽ, các khái niệm , các thông tin khác ( mỗi một " đơn nộp " và gọi chung là" các đơn nộp " ) mặc dù chúng tôi yêu cầuAnh/Chị không gửi cho chúng tôi bất kỳ các Đơn Nộp không mang tính lôi kéo hoặc các tài liệu mang tính sáng tạo khác, Đơn Nộp này sẽđược xem như là không bảo mật và không độc quyền trong mỗi trường hợp. Vì mục đích của điều khoản này, tất cả các Nội Dung Cộng Đồng sẽ được kxem như là được bao gồm trong định nghĩa của các Đơn Nộp. Không Đơn Nộp là đối chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật trên một phần của chúng tôi, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin đó. Những thông tin có thể được sử dụng bởi chúng tôi không hạn chế đối với bất kỳ mục đích gì, bao gồm , nhưng không giới hạn , sao chép, tiết lộ, gửi , xuất bản, phát sóng hoặc gửi bài, và Anh/Chị không thể thay đổi hướng từ bỏ , phát hành và không thể đòi hỏi việc sử dụng của những thông tin như vậy vi phạm mọi quyền của Anh/Chị , bao gồm , nhưng không giới hạn , bản quyền , thương hiệu, quyền nhân thân , quyền riêng tư , quyền sở hữu độc quyền hoặc khác , quyền công khai, hoặc phải để tín dụng cho những ý tưởng vật chất hay . Chúng tôi có trách nhiệm và không thể thay đổi được trao quyền , nhưng không phải là nghĩa vụ , sao chép, sửa đổi , điều chỉnh, đăng , phát sóng , bản quyền , thực hiện , bài , bán , dịch thuật, kết hợp , tạo ra các sản phẩm phái sinh , phân phối và nếu không sử dụng thông tin trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông , hiện tại hay sau đây nghĩ ra , trong vũ trụ , vĩnh viễn , mà không theo Anh/Chị bất kỳ khoản bồi thường hoặc tín dụng . Bằng cách gửi một thông tin vào Trang Web này hoặc chúng tôi, Anh/Chị bảo đảm rằng những thông tin như vậy là ban đầu với Anh/Chị và không vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba , bao gồm nhưng không giới hạn , bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và quyền công khai và / hoặc sự riêng tư . Tất cả các thông tin đó cho các Trang Web và / hoặc chúng tôi sẽ là tài sản duy nhất của chúng tôi và sẽ không được thừa nhận hoặc trả lại. Anh/Chị đồng ý và hiểu rằng chúng tôi không bắt buộc phải sử dụng những thông tin Anh/Chị thực hiện cho các Trang Web hoặc chúng tôi và Anh/Chị không có quyền bắt buộc sử dụng. Anh/Chị thừa nhận và đồng ý rằng mối quan hệ của Anh/Chị với chúng tôi không phải là một bí mật, ủy thác, hoặc các mối quan hệ đặc biệt, và rằng quyết định của Anh/Chị để gửi bất kỳ tài liệu cho chúng tôi không đặt chúng tôi vào vị thế bất kỳ khác nhau từ vị trí được tổ chức bởi các thành viên của công chúng liên quan đến thông tin của Anh/Chị với. Anh/Chị hiểu và thừa nhận rằng chúng ta có thể truy cập rộng những ý tưởng , những câu chuyện , thiết kế , và các tài liệu văn học khác , và rằng những ý tưởng mới liên tục được gửi đến hay được phát triển bởi nhân viên của chúng tôi . Nhiều ý tưởng hay những câu chuyện có thể cạnh tranh với, tương tự hoặc giống hệt nhau đến thông tin của Anh/Chị trong chủ đề, ý tưởng , cốt truyện, định dạng hoặc các khía cạnh. Anh/Chị thừa nhận và đồng ý rằng Anh/Chị sẽ không được hưởng bất kỳ bồi thường là kết quả của chúng tôi sử dụng bất kỳ vật liệu tương tự hoặc giống hệt như vậy. Cuối cùng , Anh/Chị hiểu rằng , đối với bất kỳ khiếu nại Anh/Chị có thể có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc khai thác thực tế hoặc được coi là của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu Anh/Chị gửi đến các Trang Web và / hoặc chúng tôi , thiệt hại , nếu có , do đó gây ra với sẽ không thể khắc phục hoặc đủ để cho phép Anh/Chị lệnh bồi thường hay khác cứu trợ công bằng hay bất kỳ cách nào ra lệnh cấm việc sản xuất, phân phối , triển lãm khác khai thác bất kỳ sản xuất dựa trên hoặc bị cáo buộc dựa trên các tài liệu , và các quyền và biện pháp khắc phục của Anh/Chị trong bất kỳ như vậy sự kiện được đúng giới hạn quyền thu hồi bồi thường thiệt hại , nếu có , trong một hành động theo pháp luật .

12. BẢN QUYỀN VÀ CÔNG TY CHUYÊN VỀ BẢN QUYỀN

Herbalife luôn tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của những người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi đều phải thực hiện như vậy. Để phù hợp với các quy định của Luật Bảo Vệ Bản Quyền Tác Gỉa, Herbalife đã ủy quyền cho một Công Ty Chuyên Về Bản quyền để nhận thông báokhiếu nại về vi phạm bản quyền trên Trang Web. Để biết thêm thông tin chi tiết về Công ty Chuyên Về Bản quyền của Herbalife xin vui lòng liên hệ thông qua địa chỉ email GeorgeF@herbalifeHerbalife.com .

Nếu Anh/Chị tin rằng nội dung bất kỳ cộng đồng vi phạm quyền tác giả trong tác phẩm được sở hữu hoặc kiểm soát của Anh/Chị hoặc nếu Anh/Chị tin rằng công việc của Anh/Chị đã được sao chép một cách vi phạm bản quyền , xin vui lòng kịp thời cung cấp chất độc quyền của Herbalife các thông tin sau bằng văn bản ( xem 17 USC § 512 ( c) (3 ) để biết thêm chi tiết ) :

 1. Chữ ký điện tử hoặc của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền;
 2. Một mô tả tác phẩm có bản quyền mà Anh/Chị cho là đã bị vi phạm, hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện của công trình đó ;
 3. URL chính xác hoặc một mô tả hợp lý đủ để cho phép Herbalife để xác định vị trí nơi mà các tài liệu vi phạm bị cáo buộc nằm trên Trang Web;
 4. Tên , địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email ;
 5. Một tuyên bố của Anh/Chị rằng Anh/Chị có tin rằng việc sử dụng tranh chấp là không được phép của chủ sở hữu bản quyền và đại diện hay pháp luật;
 6. Một tuyên bố của Anh/Chị , được thực hiện theo hình phạt về tội khai man , rằng thông tin trên trong thông báo của Anh/Chị là chính xác và Anh/Chị là một trong hai chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả .

13. KHUYẾN MÃI

Trang Web này có thể chứa thông tin vềchương trình rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi khác mà yêu cầu Anh/Chị gửi tài liệu hoặc thông tin cá nhân của mình. Xin lưu ý rằng rút thăm trúng thưởng , các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi được đưa ra thông qua Trang Web có thể là, và thường là , được điều chỉnh bởi một phần riêng biệt của bộ quy tắc , ngoài việc mô tả chi tiết chương trìnhthăm trúng thưởng , cuộc thi , khuyến mại , có thể có yêu cầu phải thỏa mãn các điều kiện , chẳng hạn như tuổi tác hay các khu vực địa lý hạn chế nhất định , điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng các tài liệu do Anh/Chị gửi , và việc khai báo về thông tin cá nhân của Anh/Chị có thể được sử dụng như thế nào. Anh/Chị phải có trách nhiệm đọc quy định này để xác định có hay không việc Anh/Chị có nguyện vọng cũng như thỏa mãn đầy đủ điều kiện để tham gia , đăng ký và / hoặc đăng nhập . Bằng cách nhấp các hạng mục chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, các hình thức khuyến mại khác, tức là Anh/Chị đồng ý tuân thủ đúng các quy địnhcũng như quyết định của(các) nhà tài trợđược ghi nhận trong các hạng mục đó, mà sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc mọi khía cạnh.

14. LIÊN KẾT

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các Trang Web bên thứ ba hoặc các nguồn. Việc chúng tôi cung cấp liên kết như vậy không đồng nghĩa với việc chứng thực bất kỳ thông tin , sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được thông qua liên kết này. Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hiện bất kỳ phần nào của Internet bao gồm cả các trang web trực tuyến khác mà Trang Web này có thể được liên kết để từ đó Trang Web có thể được truy cập. Anh/Chị được yêu cầu phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sai sót hoặc các trang tài liệu không phù hợp được phát hiện trên Trang Web mà Trang Web này đang hoặc có thể được liên kết.

15. SAI SÓT

Mặc dù chúng tôi cố gắng để duy trì tính toàn vẹn của Trang Web và các Dịch Vụ khác, nhưng chúng tôi sẽ không bảo đảm về tính chính xác hay đầy đủ của Trang Web hoặc các dịch vụ khác. Nếu Anh/Chị tin tưởng rằng Anh/Chị đã phát hiện ra sai sót trênTrang Web hoặc trong các Dịch Vụ khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 866-617-4273 và bao gồm, nếu có thể, bản mô tả chi tiết sai sót đó, vị trí URL và thông tin liên lạc của Anh/Chị. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để giải quyết cho Anh/Chị.

16. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Anh/chị hiểu và đồng ý rằng trang web này và tất cả các tài liệu cũng như tài sản sở hữu trí tuệ được ghi nhận trên trang web này được truyền tải là "như là" " sẵn có" " với tất cả các lỗi " và không có sự bảo đảm về loại hình nào , được quy định rõ ràng hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn , bảo đảm về tiêu đề hay không vi phạm hay phù hợp cho một mục đích hoặc những phát sinh từ pháp luậthoặc từ quá trình mua bán hoặc việc sử dụng mang tính thương mại . Thẩm quyền không cho phép loại trừ bảo đảm, do đó anh/ chị sẽ không bị áp dụng các thẩm quyền nêu trênanh/chị đồng ý rằng chúng tôi và công ty mẹ, công ty con, bên cấp phép của chúng tôi và chuyển nhượng, cũng như từng nhân viên , viên chức và ban giám đốc của chúng tôi( gọi chung là " các bên được miễn trừ trách nhiệm"), không phải chịu trách nhiệm với anh/chị đối với bất kỳ thiệt hại nào, cho dù làngoài hợp đồng, tronghợp đồng, trách nhiệm bồi thường nghiêm ngặt hoặc bằng các hình thức khác bao gồm nhưng không giới hạn , thiệt hại trực tiếp , đặc biệt , gián tiếp , hậu quả hoặc tổn hại phát sinh hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hoặc có liên quan đếntrang web này , các dịch vụ , diễn đàn dành cho người dùng , vật hay những lỗi vi phạm hoặc sai sót trong quá trình hoạt động kỹ thuật hoặc , thậm chí ngay cả khi chúng tôi đã được khuyên về khả năng phát sinh thiệt hại , dù gây ra toàn bộ hay một phần do lỗi sơ suất, thiên tai, lỗi từ mạng lưới viễn thông , trộm cắp hoặc tiêu hủy, hoặc truy cập trái phép , đếntrang web này hay thông tin liên hoặc chương trình có liên quan đến trang web này . Bất kể điều khoản có quy định khác đitheo quy định củahợp đồng này , trong bất cứ trường hợp nào cũng như trong trường hợp các bên được miễn trừ trách nhiệm sẽ không phải chịu trách nhiệm với anh/chị về bất cứ lý do hay bất kỳ nguyên nhân hành động nào trong phạm visố tiền lớn hơn năm mươi đô la ($ 50) . Một số thẩm quyền không cho phép giới hạn hoặc loại trừ bảo đảm và điều kiện và / hoặc từ chối một số các loại thiệt hại, do đó các thẩm quyền này có thể không áp dụng với Anh/Chị.

Bằng cách truy cập trang này, anh/chị hiểu rằng anh/chị có thể từ bỏquyền liên quan có liên quan đến khiếu nại rằng tại thời điểm không biết hoặc không bị nghi ngờ , và phù hợp với việc từ bỏ như vậy , anh/chị phải xác nhận rằng anh/chị đã đọc và hiểu , và thông qua đây từ bỏ một cách rõ ràng, các lợi ích được quy định tại mục 1542 của bộ luật dân sự của California, và bất cứ pháp luật tương tự nào khác của bất kỳ nước hoặc vùng lãnh thổnào được quy định như sau : " một chí chung không mở rộng đến kiện mà nợ không biết hoặc nghi ngờ tồn tại uûng của mình tại thời điểm thi hành tiết lộ , mà nếu biết xếp người đó phải có vật chất bị ảnh hưởng của ngài hoặc giải quyết cô với con nợ . "

Chúng tôi không đại diện hay bảo hành nào liên quan đến tính đầy đủ, chính xác , tiền tệ hoặc tính đầy đủ của các thông tin , sự kiện, quan điểm, ý kiến , báo cáo hoặc khuyến nghị trên Trang Web này , trong bất kỳ chào bán và / hoặc các vật liệu. Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm , quy trình, ấn phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba của tên thương mại , tên miền , thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ , biểu tượng , nhà sản xuất hoặc không có nghĩa hoặc hàm sự chứng thực hoặc khuyến nghị của chúng tôi. Quan điểm và ý kiến của người sử dụng Trang Web này không nhất thiết phải là nhà nước hoặc là sự phản ánh của Herbalife. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm cho việc tìm kiếm những lời khuyên của các chuyên gia , nếu thích hợp , liên quan đến các thông tin , ý kiến , lời khuyên hoặc nội dung có sẵn trên Trang Web này .

Internet có thể bị vi phạm an ninh. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự thiệt hại cho bất kỳ máy tính của người dùng từ bất kỳ vi phạm an ninh như vậy, hoặc từ bất kỳ virus, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận , lỗi, thiếu sót , gián đoạn, xóa , khuyết tật , chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dẫn, dòng máy tính thất bại hay bất kỳ kỹ thuật hoặc các sự cố . Anh/Chị cũng nên lưu ý rằng bài nộp email trên Internet có thể không được an toàn , và Anh/Chị nên xem xét điều này trước khi gửi bất kỳ thông tin cho bất cứ ai trên internet . Chúng tôi không đại diện hay bảo hành nào liên quan đến sự phù hợp, chức năng, tính sẵn có hoặc hoạt động của Trang Web này . Trang Web này có thể tạm thời không có sẵn do bảo trì hoặc sự cố của thiết bị máy tính.

17. BỒI THƯỜNG

Nếu Anh/Chị sử dụng trang web này tức là Anh/Chị đã đồng ý, , bảo vệ và giữ các bên vô hại trước bất kỳ khiếu nại, khiếu nại cáo buộc, yêu cầu , nguyên nhân , bản án , thiệt hại, mất mát , khoản nợ, trách nhiệm pháp lý , và tất cả chi phí và phí tổn , bao gồm nhưng không giới hạn ,phí luật sư hợp lý , phát sinh từ hoặc có liên quan đến : hành vi vi phạm đối với các cam đoan của Anh/Chị ,bảo đảm, cam kết hoặc thỏa thuận của anh/chị theo quy định của Thỏa Thuân này; hành vi vi phạm của Anh/Chị đối với hợp đồng này hoặc bất cứ quy đinh pháp luật nào ; việc Anh/Chị sử dụng trang web này và / hoặc việc Anh/Chị gây ra hành vi vi phạm nghiêm trọng đến thỏa thuận này; thông tin hoặc tài liệu được công bố hoặc truyền tải thông máy tính của Anh/Chị hoặc tài khoản thành viên, tài khoản nhà phân phối, thậm chí ngay cả khi Anh/Chị không gửi , mà vi phạm đến nhãn hiệu, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bằng sáng chế , công khai , bảo mật hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào hoặc hành vi phỉ báng bất kỳ người nào; bất kỳ hành vi cam đoan sai của anh/chị , và / hoặc việc chúng tôi sử dụng thông tin của Anh/Chị . Anh/chị phải hợp tác đầy đủ và theo yêu cầu hợp lý trong việc bảo vệ công ty khỏi bất kỳ khiếu nại nào. Công ty có quyền , bằng chính chi phí của Công ty, nhận lãnh quyền bảo vệ và kiểm soát bất kỳ vấn đề khác nào của Anh/Chị và Anh/Chị không phải,trong bất cứ trường hợp, giải quyết bất cứ vấn đề nào nêu trên mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi .

18. CHẤM DỨT, SỬA ĐỔI

Chúng tôi sẽ quyết định, dựa trên cơ sở các quy định tai Mục 16 của Hợp Đồng này, cũng như việc Anh/Chị tuân thủ đúng Thỏa Thuận này tùy theo quyền quyết định của riêng chúng là mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc. Bất kỳ hành vi vi phạm đối vớiThỏa Thuận này có thể dẫn đến hạn chế quyền truy cập của Anh/Chị đến toàn phần hoặc một phần của Trang Web ( bao gồm bất kỳ tài sản web hoặc địa chỉ email được cung cấp bởi Trang Web ) và có thể được chuyển cho các cơ quan thực thi pháp luật . Không có việc từ bỏ bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận này sẽ là của bất kỳ lực lượng hoặc hiệu lực trừ khi được lập bằngv ăn bản và có chữ ký từ một nhân sự được ủy quyền hợp lệ của Herbalife. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng Trang Web này, hoặc bất kỳ phần nào (bao gồm , nhưng không giới hạn , bất kỳ tài sản web cụ thể cư trú trên Platorm Bizwork ) mà không cần phải thông báo cho Anh/Chị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào . Sau khi chấm dứt với tư cách là thành viên hoặc quyền truy cập vào Trang Web của Anh/Chị, hoặc theo yêu cầu của Herbalife, Anh/Chị phải tiêu hủy tất cả các tài liệu thu thập được từ Trang Web này và tất cả các tài liệu có liên quan và tất cả các bản sao của các tài liệu thu thập được từ Trang Web . Anh/Chị nên biết rằng chúng tôi sẽ tích cực thực thi các quyền của chúng tôi trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này bịbất kỳ tòa án có thẩm quyền nào tuyên bố là không có giá trị pháp lý, thì điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính pháp lý của các điều khoản còn lại theoThỏa Thuận này, vàvẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ . Các tiêu đề theo Thỏa Thuận này là chỉ mang tính tham khảoAnh/Chị và không cógiá trị pháp lý hoặc hợp đồn nào.

19. LUẬT HOA KỲ

Chúng tôi đang vận hành Trang Web này ở Mỹ. Thông tin trên Trang Web này có thể không thích hợp hoặc không thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng ở các địa điểm khác, và việc truy cập vào Trang Web này từ vùng lãnh thổ nơi mà nội dung của các Trang Web có thể xem là bất hợp pháp đều bị cấm. Nếu Anh/Chị chọn để truy cập Trang Web hoặc các Dịch Vụ khác từ các địa điểm nằm bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, thì Anh/Chị phải chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương nếu , và trong phạm vi được cho phép, luật pháp địa phương đó được áp dụng .

Tất cả các phần mềm được sử dụng trên Trang Web hoặc các Dịch Vụ khác là đều nằm trong tầmkiểm soát về xuất khẩu của Hòa Kỳ . Phần mềm này không thể tải về được hoặc xuất khẩu hay tái xuất khẩu bằng hình thức khác(i ) vào ( hoặc một quốc gia hoặc khu vực) Cộng hòa Cuba, Miến Điện , Dân chủ Congo , Bờ Biển Ngà , Iraq, Libya , Bắc Triều Tiên , Iran, Syria , Sudan , Venezuela hay bất kỳ nước nào khác mà Mỹ đã cấm vận hàng hóa , hoặc ( ii ) cho bất cứ ai trong Danh Sách Các Công Dân Được Chỉ Định Đặc Biệt Của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ hoặc Mục Từ Chối Đơn Đặt Hàng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng cách tải về hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào nêu trên , thì Anh/Chị phải cam đoan và đảm bảo rằng Anh/Chị không nằm trong , dưới sự kiểm soát của , hay bất kỳ một danh sách như vậy quốc gia hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia hoặc bất kỳ danh sách nào nêu trên .

Chúng tôi có quyền , tùy theo quyền quyết định của riêng chúng tôi , hạn chế việc cung cấpTrang Web hoặc các Dịch Vụ khác cho bất kỳ người , khu vực địa lý hoặc quyền tài phán nào vào bất cứ thời điểm nào .

20. QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG

Pháp luật của Hoa Kỳ, Tiểu Bang California được áp dụng choThỏa Thuận này (mà không dẫn chiếu đến xung đột nguyên tắc pháp luật của California có thể dẫn đến việc áp dụng pháp luật thuộc bất cứ thẩm quyền tài phán nào khác) và đặc biệt không chịu sự điều chỉnh bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng quốc tế bán hàng hóa, nếu được áp dụng khác . Mọi tranh chấp giữa Anh/Chị và chúng tôi phải được đưa ra trước tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại Quận Los Angeles, California trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi xảy ra các sự kiện dẫn đến nguyên nhânnày, nếu không nguyên nhân được vĩnh viễn bị cấm. Anh/Chị cũng thông qua đây đồng ý và trình thẩm quyền cá nhân mang tính độc quyền và địa điểm tòa án tại Los Angeles, California đối với bất kỳ nguyên nhân hành động có liên quan đến hoặc phát sinh từThỏa Thuận này hoặc Trang Web.

21. CALIFORNIA RIÊNG TƯ QUYỀN

Cư dân của tiểu bang California, theo Bộ luật Dân sự California , có quyền yêu cầu từ các công ty kinh doanh ở California một danh sách của tất cả các bên thứ ba , nếu có , mà công ty đã tiết lộ thông tin cá nhân trong năm trước cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (ví dụ , yêu cầu thực hiện trong năm 2010 sẽ nhận được thông tin về các hoạt động chia sẻ năm 2009). Chúng tôi tuân thủ pháp luật này bằng cách cung cấp truy cập của chúng tôi khả năng để cho chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của Anh/Chị với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ . Để thực hiện một yêu cầu như vậy , xin vui lòng viết Herbalife tại:

Herbalife quốc tế của Mỹ, Inc

P.O. hộp 80210

Los Angeles, CA 90080-0210 USA

Anh/Chị phải bao gồm Trang Web này như dòng chủ đề, và tên đầy đủ , địa chỉ e -mail, và địa chỉ bưu chính trong thông điệp của Anh/Chị .

Xin lưu ý rằng bất kỳ yêu cầu theo khoản này sẽ được giới hạn sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Anh/Chị Herbalife . Anh/Chị sẽ cần phải thực hiện các yêu cầu tương tự của nhà phân phối độc lập Herbalife của Anh/Chị nếu Anh/Chị muốn có được thông tin về bất kỳ tiết lộ rằng người đó đã có những thông tin cá nhân của Anh/Chị .

22. KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN THỎA THUẬN

Anh/Chị xác nhận rằng Anh/Chị là 18 tuổi trở lên và có đủ khả năng và thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện , nghĩa vụ , khẳng định , cơ quan đại diện , và bảo đảm được quy định tại Thỏa Thuận này và chấp hành và tuân thủ các điều khoản và điều kiện Thỏa Thuận này.

23. LIÊN HỆ

Nếu Anh/Chị có bất kỳ câu hỏi , ý kiến hoặc quan tâm về Trang Web của chúng tôi , Dịch Vụ hoặc Thỏa Thuận này, Anh/Chị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 866-617-4273

.Cuối cùng sửa đổi trên ngày 04 tháng 1 năm 2011.

© 2011- Bản quyền thuộc về Herbalife International of America.