Vasilios Frankos Headshot

Vasilios Frankos

M.S, Ph.D
Cố Vấn Cấp Cao, An Toàn, Chất Lượng Sản Phẩm và Tuân Thủ

Tiến sĩ Vasilios Frankos là Cố vấn Cấp cao của công ty về An toàn, Chất lượng Sản phẩm và Tuân thủ. Ông cố vấn chuyên môn cho ban lãnh đạo cấp cao để đảm bảo tất cả sản phẩm do Herbalife Nutrition bán ra đều an toàn, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và hiệu quả theo quy định cũng như các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

 

Tiến sĩ Frankos từng là Phó Chủ tịch Cấp cao về Khoa học Sản phẩm, An toàn và Tuân thủ Toàn cầu của Herbalife Nutrition. Ông từng làm Giám đốc Chương trình Thực phẩm bổ sung tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho đến khi nghỉ hưu năm 2010. Ông là nhà khoa học hàng đầu về thực phẩm bổ sung tại FDA và phụ trách đảm bảo triển khai đầy đủ Đạo luật Giáo dục và Y tế về Thực phẩm Bổ sung (DSHEA) năm 1994. Trong thời gian tại FDA, ông từng là trợ lý đặc biệt cho Tạp chí Khoa học Thực phẩm bổ sung, cố vấn khoa học tại Văn phòng Ủy viên và là chuyên gia độc chất cao cấp tại Trung tâm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Ứng dụng. Frankos cũng từng là tư vấn chính của ENVIRON Corp trong hơn 18 năm.

 

Ông có bằng Tiến sĩ về Dược lý học và Độc chất học của Trường Dược, Đại học Maryland, bằng Thạc sỹ nghiên cứu về sinh học phân tử và Cử nhân Sinh học của Đại học Maryland. Ông duy trì lối sống năng động bằng cách đi bộ đường dài, lặn biển, lặn với ống thở, và ưa chuộng hương vị của các sản phẩm Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1, Herbalife Nutrition Protein Drink Mix, Herbalifeline® và Herbalife24® ACHIEVE Protein Bars.

 

* Một số sản phẩm được đề cập không có tại thị trường Việt Nam, vui lòng xem thông tin chi tiết và đầy đủ về sản phẩm tại: vn.myherbalife.com