Michael Yatcilla

Michael Yatcilla

Ph.D
 
Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Nghiên Cứu và Phát Triển tại Herbalife Nutrition

Tiến sĩ Michael Yatcilla là Phó Chủ Tịch Cấp Cao phụ trách Nghiên cứu và Phát triển Toàn cầu tại Herbalife Nutrition. Ông là một chuyên gia dinh dưỡng toàn cầu, người cung cấp thông tin chuyên sâu về khoa học, công thức, phát triển và sản xuất sản phẩm. Ông cũng đã giữ các vai trò khác nhau như Phó Chủ Tịch phụ trách Đổi Mới Thành Phần, Cải Tiến, Nghiên Cứu Lâm Sàng và Dinh Dưỡng Mục Tiêu và R & D.

 

Trước khi gia nhập Herbalife Nutrition, Tiến sĩ Yatcilla là Phó Chủ Tịch tại Natrol, nơi ông đã lãnh đạo bộ phận nghiên cứu và phát triển dinh dưỡng, chuyên phát minh ra các sản phẩm thương mại. Ông cũng từng là giám đốc chiến lược tìm nguồn cung ứng tại Shaklee Corporation cũng như giám đốc tại Cyvex Nutrition.

 

Yatcilla có bằng Tiến sĩ và bằng thạc sĩ về kỹ thuật hóa học tại Đại học Stanford. Ông cũng có bằng cử nhân về kỹ thuật hóa học tại Đại học Delaware. Khi không ở trong phòng thí nghiệm, Tiến sĩ Yatcilla thích hoạt động ngoài trời và sử dụng sản phẩm Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 (F1)