Kent Bradley Headshot

Kent Bradley

M.D., MBA, MPH
Giám Đốc Sức Khỏe và Dinh Dưỡng, Chủ Tịch, Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng

Bác sĩ Kent Bradley là Giám đốc Sức khỏe và Dinh dưỡng của Herbalife Nutrition và là chủ tịch của Ban Cố vấn Dinh dưỡng. Bác sĩ Bradley phụ trách mảng giáo dục và đào tạo về dinh dưỡng và sản phẩm cho công ty, bao gồm phát triển các công cụ giáo dục và nền tảng học tập cho các Thành viên. Các công cụ và nền tảng đó giúp các Thành viên được đào tạo liên tục để có thể mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân.

 

Trước khi gia nhập Herbalife Nutrition, bác sĩ Bradley từng nắm giữ các chức vụ quản lý cấp cao ở cả khu vực công và tư nhân. Ông là cựu chủ tịch của Safeway Health, nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ y tế hỗ trợ các chiến lược tổng thể về sức khỏe người lao động cho các khách hàng thương mại lớn. Ông cũng từng là phó chủ tịch cấp cao và giám đốc y tế của Safeway, một công ty có 185.000 nhân viên với doanh thu 44 tỷ đô/năm.

 

Ông là thành viên của nhiều hội đồng quản trị, bao gồm Hội đồng quản trị của CommonSpirit Health, một trong những hệ thống chăm sóc y tế lớn nhất ở Hoa Kỳ với doanh thu hơn 33 tỷ đô la. Ông cũng tích cực tham gia vào nhiều sáng kiến ​​về sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng và là người sáng lập Core Communities, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ giúp các cộng đồng khoẻ mạnh bằng cách tạo ra nội dung hấp dẫn nhằm khuyến khích trao đổi về các vấn đề quan trọng. Ông cũng từng là cố vấn chiến lược cho nhiều công ty công nghệ y tế, phụ trách chính về thu hút sự tham gia của người tiêu dùng.

 

Bác sĩ Bradley là một Đại tá Quân đội đã nghỉ hưu, tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ về Y tế cộng đồng tại Đại học Minnesota, có bằng tại chức Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Denver và bằng y khoa của Đại học Y Quân đội tại Bethesda, Maryland. Ông được hội đồng chuyên khoa chứng nhận về y tế cộng đồng và y tế dự phòng, và có chứng chỉ về quản trị doanh nghiệp của INSEAD. Bác sĩ Bradley ưa vận động, đam mê các môn thể thao đồng đội và các hoạt động thể chất ngoài trời. Các sản phẩm Herbalife Nutrition yêu thích của ông bao gồm Herbalife24® Rebuild Strength và Herbalifeline®.