Our Science & Nutrition Experts

NHỮNG NHÀ KHOA HỌC

Tạo Nên Sự Khác Biệt

Tại Herbalife Nutrition, chúng tôi cam kết áp dụng khoa học dinh dưỡng tiên tiến. Việc phát triển sản phẩm của Herbalife Nutrition được dẫn dắt bởi các Nhà Lãnh Đạo Khoa Học gồm Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng và các chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe từ khắp nơi trên thế giới, những người trực tiếp tham gia vào các chương trình thử nghiệm và phát triển sản phẩm của công ty.

Resource images

Rocio Medina

M.D
Phó Chủ Tịch và Thành Viên Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng

Resource images

Gary Small

M.D.
Thành Viên
Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng

Resource images

Kristy Appelhans

NMD, MSRA
Phó Chủ Tịch
An Toàn Tiêu Dùng Toàn Cầu

Resource images

Kent Bradley

M.D., MBA, MPH
Giám Đốc Sức Khỏe và Dinh Dưỡng, Chủ Tịch, Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng

Resource images

Susan Bowerman

M.S., R.D., CSSD, CSOWM, FAND
Giám Đốc Cấp Cao, Giáo Dục và Đào Tạo Dinh Dưỡng Toàn Cầu, Chủ Tịch, Ban Cố Vấn Chế Độ Ăn Uống

Resource images

Laura Chacon

LME
Giám Đốc, Giáo Dục và Đào Tạo Sản Phẩm Dinh Dưỡng Toàn Cầu, Chủ Tịch, Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng Ngoài

Resource images

Samantha Clayton

OLY, ISSA-CPT
Phó Chủ Tịch, Thành Tích Thể Thao và Giáo Dục Thể Hình, Chủ Tịch, Hội Đồng Cố Vấn Thể Dục

Resource images

Vasilios Frankos

Ph.D., M.S.
Cố Vấn Cấp Cao, An Toàn, Chất Lượng Sản Phẩm và Tuân Thủ
 

Resource images

Michelle Ricker

RDN
Giám Đốc, Giáo Dục và Đào Tạo Sức Khỏe Toàn Cầu

Resource images

Luigi Gratton

M.D., MPH
Phó Chủ Tịch,
Đào Tạo

Resource images

David Heber

M.D., Ph.D., FACP, FASN
Chủ Tịch,
Viện Dinh Dưỡng Herbalife

Resource images

Louis Ignarro

Ph.D.
 * Đoạt Giải Nobel Y Học, Thành Viên, Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng

Resource images

Dana Ryan

Ph.D., M.A., MBA
Giám Đốc, Thành Tích, Dinh Dưỡng và Giáo Dục Thể Thao

Resource images

Gary Swanson

MSc
Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Bảo Đảm và Kiểm Soát Chất Lượng

Resource images

Michael Yatcilla

Ph.D., M.S.
Phó Chủ Tịch Cấp Cao,
Nghiên Cứu và Phát Triển

Resource images

Chin-Kun Wang

Ph.D.
Thành Viên,
Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng Đài Loan

Resource images

Zhen-Yu Chen

Ph.D.
Thành Viên,
Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng Hồng Kông

Resource images

Korakod Panich

M.D.
Thành Viên,
Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng Thái Lan

Resource images

Rimbawan

Ph.D.
Thành Viên,
Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng Indonesia

Headshot of expert

Adam Waterson


Thành Viên, Ban Cố Vấn Thể Hình Úc và New Zealand