CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Chính Sách Thanh Toán
Vui lòng lưu ý rằng tất cả các đơn đặt hàng phải được thanh toán đầy đủ, được xử lý và chấp thuận trước khi Herbalife gửi hàng và hoàn tất đơn đặt hàng. Các cách thức thanh toán sau đây được chấp nhận.  

Chính Sách Thanh Toán
Thẻ tín dụng phải mang tên người mua hàng. Các thẻ tín dụng có thể được sử dụng đối với phương thức đặt hàng trực tuyến hoặc đặt hàng trực tiếp.

Tiền Mặt
Chỉ chấp nhận Đồng Việt Nam. Tiền mặt chỉ được sử dụng cho việc đặt hàng trực tiếp. Vui lòng không gửi tiền mặt bằng đường thư!

Chuyển Khoản

 • Các Thành Viên có thể mua sản phẩm từ Herbalife bằng các giao dịch qua ngân hàng.

 • Việc chuyển khoản phải được thực hiện trước hoặc chậm nhất vào ngày Cuối Tháng (EOM) được xác định, được xác nhận bằng giấy báo của ngân hàng (Ủy nhiệm chi, giấy chuyển tiền) và công ty phải nhận được tiền chuyển khoản trước hoặc chậm nhất là vào ngày 5 của tháng tiếp theo (bất kể ngày Cuối Tháng rơi vào ngày nào).

 • Bạn phải ghi rõ Mã Số Thành Viên Herbalife và mã số đơn hàng của bạn trong nội dung chuyển khoản.

 • Nếu bạn muốn sử dụng cách thức này, vui lòng liên hệ với Phòng Dịch Vụ Thành Viên Herbalife để được hướng dẫn thực hiện đúng thủ tục.

 • Các đơn đặt hàng được thanh toán bằng chuyển khoản sẽ được giao hàng khi Herbalife nhận được các khoản thanh toán đúng.

  CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ NHẬN HÀNG

  Có nhiều cách thức thuận tiện để bạn có thể đặt hàng trực tiếp từ Herbalife như bằng điện thoại, fax, thư hoặc nhận hàng trực tiếp tại một Trung Tâm Phân Phối của Herbalife.

  Mọi đơn đặt hàng sẽ được giao trong vòng 03-05 ngày làm việc đối với các đơn hàng trong tháng và 05-07 ngày làm việc đối với các đơn hàng cuối tháng, nếu toàn bộ các khoản tiền đã được thanh toán.


  Để không mất thời gian chờ, bạn có thể đặt hàng và nhận hàng trực tiếp từ Trung Tâm Phân Phối của Herbalife Việt Nam.

  Khi Nhận Hàng
  Tất cả các sản phẩm Herbalife đều ở trong điều kiện hoàn hảo khi đơn vị vận tải đến lấy hàng tại điểm bốc hàng của Trung Tâm Phân Phối Herbalife. Trước khi ký xác nhận “Đã Nhận” đơn hàng, vui lòng lưu ý những vấn đề sau:

 • Việc bạn ký nhận có nghĩa là bạn đã nhận được và chấp nhận lô hàng (trừ phi có quy định cụ thể khác).

 • Xác định số lượng các thùng hàng của bạn được ghi trên phiếu đóng gói hoặc số các thùng hàng được ghi trên đầu mỗi thùng (ví dụ: 1/3, hay 2/3 v…v.)

 • Chỉ ký xác nhận “Đã Nhận” cho số lượng thùng hàng thực sự đã nhận được.

 • Kiểm tra lô hàng đối với các hư hỏng rõ ràng bên ngoài (mặc dù khi không nhìn thấy những hư hỏng bên ngoài thùng hàng, hàng hóa bên trong vẫn có thể bị hư hỏng). Vui lòng xem “Hỏi đáp về Vận Chuyển Hàng và Khiếu Nại” bên dưới.

 • Ghi chú bất cứ hư hỏng và /hoặc thiếu hàng vào chứng từ giao hàng của đơn vị vận tải.


  Nếu có khiếu nại về hư hỏng hoặc mất mát đối với lô hàng được vận chuyển đến, vui lòng liên hệ Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Herbalife.

  CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG; BẢO HÀNH SẢN PHẨM VÀ HOÀN TIỀN

  Hoàn trả Bộ Cẩm Nang Đào Tạo Thành Viên Herbalife: Thành Viên có quyền được nhận lại toàn bộ số tiền đã trả để mua Bộ Cẩm Nang Đào Tạo Thành Viên Herbalife nếu chấm dứt Mã Số Thành Viên Herbalife trong vòng 90 ngày kể từ ngày Đơn Đăng Ký và Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp này được chấp nhận theo quy định tại Quy Tắc Hoạt Động 10-B – Chấm Dứt Hoạt Động Trong Vòng 90 Ngày.
  Đảm Bảo Sự Hài Lòng (Chính sách ưu đãi đặc biệt của Herbalife): Nếu Thành Viên không hoàn toàn hài lòng về bất kỳ sản phẩm Herbalife nào đã mua trực tiếp từ Herbalife cho mục đích tiêu dùng cá nhân, Thành Viên có thể trả lại sản phẩm cho Công Ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng để được đổi sản phẩm khác, theo quy định tại Cam Kết Hài Lòng Về Sản Phẩm Herbalife.
  Mua Lại Hàng Tồn: Thành Viên có thể trả lại các sản phẩm đã mua trực tiếp từ Herbalife theo các điều kiện và mức hoàn trả được quy định tại Quy Tắc 10D – Mua Lại Hàng Tồn của Quy Tắc Hoạt Động.
  Cách Thức Hoàn Trả: Để nhận được số tiền hoàn trả hoặc sản phẩm hoán đổi khác theo quy định tại các mục ở trên, Thành Viên có thể thực hiện theo các hướng dẫn được nêu tại phần “Các Biểu Mẫu” của Bộ Cẩm Nang Đào Tạo Thành Viên và có sẵn trên trang web Vn.MyHerbalife.com, hoặc liên lạc với Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Herbalife qua số điện thoại (84 8) 3827 9191.

  CAM KẾT HÀI LÒNG VỀ SẢN PHẨM HERBALIFE
  Herbalife đảm bảo về chất lượng của các sản phẩm mang thương hiệu Herbalife và chứng nhận rằng các sản phẩm này được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh phù hợp nhu cầu sử dụng của khách hàng. Cam kết hài lòng về sản phẩm là chính sách ưu đãi đặc biệt của Herbalife dành cho Thành Viên và khách hàng.

  Chúng tôi tự tin rằng khách hàng của chúng tôi sẽ cảm thấy hài lòng đối với sản phẩm Herbalife trên mọi phương diện. Tuy nhiên, trong trường hợp vì một lý do nào đó, khách hàng mua lẻ không hoàn toàn hài lòng về bất kỳ sản phẩm nào của Herbalife được mua từ Thành Viên của Herbalife, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm, khách hàng có thể yêu cầu Thành Viên đó hoàn lại tiền. Khách hàng sẽ được hướng dẫn để trả lại những phần sản phẩm chưa sử dụng, hoặc nhãn gốc của sản phẩm, hoặc hộp sản phẩm rỗng, cùng với bản sao của Hóa Đơn Bán Lẻ, cho Thành Viên mà khách hàng đã mua. Thành Viên phải hoàn lại cho khách hàng toàn bộ số tiền bằng với giá mua sản phẩm hoặc đổi cho khách hàng các sản phẩm khác của Herbalife.

  Tương tự như vậy, phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định, đối với các Thành Viên mua sản phẩm Herbalife trực tiếp từ công ty để tiêu dùng cá nhân mà không hài lòng với sản phẩm, họ có thể trả lại sản phẩm cho Herbalife trong vòng 30 ngày (tính từ ngày nhận được sản phẩm) để được đổi lại các sản phẩm khác. Để được hướng dẫn các yêu cầu và quy định cho việc hoàn trả sản phẩm, hãy liên hệ Phòng Dịch Vụ Thành Viên qua số (08) 38279292.

  Thành Viên phải tôn trọng cam kết này.
  Cam Kết Hài Lòng Về Sản Phẩm Herbalife chỉ bị giới hạn bởi các điều khoản của các cam kết cụ thể được đính kèm hoặc được ghi trên bao bì đóng gói của một số sản phẩm nhất định, và không áp dụng đối với bất kỳ sản phẩm nào bị cố ý gây hư hỏng hoặc không được sử dụng đúng cách. Nếu một khách hàng mua lẻ bất kỳ không hài lòng về sản phẩm thì Thành Viên phải tuyệt đối tuân thủ cam kết này một cách nhanh chóng và lịch sự theo quy trình hướng dẫn sau đây.

  Thành Viên được yêu cầu phải điền đầy đủ và cung cấp Đơn Đặt Hàng Bán Lẻ chính thức của Herbalife cho từng giao dịch đã thực hiện. Điều này rất quan trọng để khách hàng biết được thông tin liên hệ của Thành Viên khi có nhu cầu mua thêm sản phẩm hoặc giải đáp thắc mắc,… Thành Viên phải giữ lại một bản sao của Đơn Đặt Hàng Bán Lẻ để lưu trữ, nhờ đó họ có thể theo sát được khách hàng của mình.

  Trong trường hợp khách hàng yêu cầu hoàn tiền lại, Thành Viên phải hoàn tất Đơn Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền, bản sao của mẫu đơn này được đính kèm tại mục “Các Mẫu Đơn” trong quyển này. Thành Viên phải tính toán số tiền phải hoàn trả hoặc chuẩn bị các sản phẩm khác để đổi lại cho khách hàng, sau đó yêu cầu khách hàng ký tên vào Đơn Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền và nhanh chóng hoàn tiền hoặc đổi lại các sản phẩm khác cho khách hàng.

  Sau đó, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc hoàn trả cho khách hàng, Thành Viên nộp lại cho Herbalife Đơn Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền kèm theo một bản sao của Đơn Đặt Hàng Bán Lẻ gốc của khách hàng, cùng với phần sản phẩm chưa sử dụng, hoặc nhãn của sản phẩm gốc hoặc hộp sản phẩm rỗng. Ngay sau khi nhận được đầy đủ các giấy tờ cần thiết, Herbalife sẽ thu các sản phẩm hoàn trả và đổi cho Thành Viên sản phẩm thay thế có giá trị tương đương.

    • vi-VN | 29/04/2017 12:14:26 SA | NAMP2HLASPX01