Chính Sách Bảo Mật

Herbalife International, Inc. cũng như Herbalife Việt Nam cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Herbalife đã xác nhận “Hiệp định Safe Harbor giữa Mỹ và Khối EU” như là một sự cam kết cung cấp tính bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân ở mức độ cao khi được thu thập và sử dụng.

Mục đích của Chính Sách Bảo Mật này là để thông báo cho bạn: những thông tin gì có thể thu thập khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc khi trở thành Thành Viên hoặc khách hàng; thông tin đó sẽ được sử dụng như thế nào bởi Herbalife và/hoặc các cá nhân hoặc tổ chức được chia sẻ thông tin; quyền lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và phân phối thông tin trên; khả năng chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin đó; và thủ tục bảo mật mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN
Tùy từng trường hợp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân (ví dụ: họ tên, địa chỉ gửi thư, thành phố, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng về tự động thanh toán và ghi nợ, v.v...). Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin này. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn tiết lộ những thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn có thể không cung cấp. Điều này cũng có nghĩa là trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ mà bạn yêu cầu.  

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhận dạng không-thuộc-cá-nhân khi bạn truy cập vào các trang web (ví dụ, địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, vv). Thông tin này được thu thập và phân tích tổng hợp để cải thiện chức năng và nội dung của trang web.

ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
Herbalife International: 800 West Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015

Herbalife Việt Nam: 26 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Chúng tôi sử dụng các thông tin được thu thập cho nhiều mục đích khác nhau. Bạn sẽ được thông báo về các mục đích này tại thời điểm thu thập. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng vào những mục đích sau:

  • Đối với khách truy cập trang web

    Thông tin về bạn có thể được sử dụng để thêm bạn vào danh sách email của chúng tôi, được cung cấp đến Thành Viên Herbalife khi bạn quan tâm về sản phẩm cũng như cơ hội kinh doanh của chúng tôi; được sử dụng cho các phân tích về xu thế và thống kê; tăng cường hoạt động của trang web; sử dụng làm nội dung phục vụ quảng cáo, gửi các tài liệu khuyến mãi và thông tin của Herbalife và những công ty khác.

  • Đối với Khách hàng

    Thông tin về khách hàng sẽ được sử dụng để cho hoạt động dịch vụ khách hàng, xác nhận và thực hiện các đơn đặt hàng của bạn, giao hàng, quản lý thanh toán, giải quyết tranh chấp và rắc rối có thể xảy ra với các đối tác giao hàng cũng như những nhà cung cấp dịch vụ khác. 

  • Đối với Thành Viên

    Thông tin về Thành Viên sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ phân phối, tính toán thu nhập và hoa hồng, cung cấp chương trình đào tạo về sản phẩm và dịch vụ mới, đảm bảo sự tuân thủ với Đơn Đăng ký và Hợp đồng Thành Viên cũng như các quy định và luật lệ của công ty.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:
Cho đến người dùng yêu cầu hủy bỏ việc lưu trữ.

SỰ LỰA CHỌN
Chúng tôi có những mối quan hệ kinh doanh hiện tại và có thể phát triển các mối quan hệ khác trong tương lai với các đối tác kinh doanh. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc cho phép truy cập thông tin đã được thu thập về bạn để họ liên lạc và trao đổi với bạn về sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Tại thời điểm thu thập thông tin, bạn có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối việc tiết lộ thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị và các chương trình marketing của Herbalife.

CHUYỂN GIAO
Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp thay mặt chúng tôi thực hiện một số hoạt động. Ví dụ như các hoạt động: hoàn tất đơn hàng, giao hàng, hoạt động quản lý email, xử lý thanh toán thẻ tín dụng, và cung cấp các dịch vụ khách hàng. Các đơn vị cung cấp này có nghĩa vụ theo hợp đồng dùng các thông tin mật từ Herbalife đúng với mục đích và chức năng mà họ được giao. 

Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin thu thập được khi có lý do xác đáng cần thiết để xác định danh tính, liên hệ hoặc có hành động pháp lý đối với những người hoặc tổ chức có thể có hành vi làm tổn hại đến bạn, chúng tôi hoặc những người khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin khi pháp luật yêu cầu.

Báo cáo tuyến dưới của một Thành Viên bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ, mã số, số điện thoại, địa chỉ email, số fax, cấp bậc hoặc xếp hạng và những thống kê về điểm số và doanh số bán hàng, được cung cấp cho các Thành Viên một cách hết sức bí mật và với mục đích duy nhất là hỗ trợ các Thành Viên đó tiếp tục phát triển kinh doanh với Herbalife. (Tuyến dưới bao gồm tất cả các Thành Viên được bảo trợ trực tiếp bởi một Thành Viên cụ thể, và tương tự, tất cả những người khác được bảo trợ bởi những Thành Viên đó.)Báo cáo tuyến dưới, bao gồm tất cả các dữ liệu với cấu thành bí mật, những bí mật thương mại độc quyền của Herbalife. Thành Viên không thể thu thập, phân phối hoặc tổng hợp những thông tin bảo mật hoặc thông tin về một hoặc nhiều Thành Viên Herbalife khác hoặc khách hàng của họ, ngoại trừ trường liên quan đến tuyến dưới của họ và cho mục đích duy nhất là thúc đẩy công việc kinh doanh với Herbalife, và nhằm quản lý và huấn luyện tuyến dưới của họ.

Bạn cần biết rằng mỗi quốc gia có những quy định bảo mật sự riêng tư với các mức độ khác nhau nên các báo cáo tuyến dưới sẽ phụ thuộc vào điều này. Tuy nhiên, Herbalife sẽ sử dụng những biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin được giữ một cách bảo mật.

BẢO MẬT
Chúng tôi thực hiện những bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn còn chính xác, kịp thời và an toàn. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo an toàn 100% dữ liệu được truyền qua Internet trong khi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại mà bạn hoặc bất kỳ người nào có thể gặp phải do sự cố ý vi phạm thông tin bảo mật liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ những thông tin mà bạn đã cung cấp cho trang web.

TÍNH TOÀN VẸN DỮ LIỆU
Thông tin nhận dạng cá nhân sẽ được giữ trong các tập tin hoặc các hệ thống đang hoạt động, phục vụ cho mục đích quản lý mối quan hệ giữa Thành Viên với tuyến trên cũng như mối quan hệ thương mại với các khách hàng của họ.

Herbalife sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng những thông tin là chính xác và đầy đủ.

TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỦA BẠN
Nếu thông tin của bạn không chính xác hoặc cần sửa đổi, hoặc để xác minh thông tin của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật thông tin của bạn hoặc bạn có thể truy cập các trang web của Herbalife và cập nhật thông tin của bạn. Thông tin liên lạc của chúng tôi được ghi ở dưới. Chúng tôi sẽ có những điều chỉnh hợp lý với các yêu cầu như vậy.

KHIẾU NẠI
Herbalife xem trọng sự riêng tư. Nếu bạn tin rằng Herbalife đã không tuân thủ Chính Sách Bảo Mật, bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin bên dưới.Hãy cho chúng tôi biết chi tiết hơn về những chính sách Herbalife đã không tuân thủ. Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn ngay lập tức. Nếu bạn không nhận phản hồi, hoặc khiếu nại của bạn không được giải quyết thỏa đáng, bạn hãy liên hệ với Văn phòng Giám Đốc Bảo Mật Cấp Cao, nơi sẽ liên lạc với Herbalife để giải quyết vấn đề của bạn. Liên lạc với Văn phòng số điện thoại: 310-410-9600 hoặc privacy@herbalife.com.

WEBSITE CỤ THỂ
            Bảo vệ trẻ em
Trang web phục vụ cho những khách truy cập nói chung và không được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em. Chúng tôi không thu thập, sử dụng hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào đối với trẻ em dưới 13 tuổi. Tuy nhiên, nếu chúng tôi nhận biết được thông tin cá nhân đã được thu thập tại trang web là của trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó với mục đích duy nhất là để liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em đó để nhận được sự đồng ý. Sau một thời gian, nếu chúng tôi không nhận được phản hồi, hoặc khi nhận được yêu cầu từ cha mẹ/giám hộ, chúng tôi sẽ xóa khỏi hồ sơ của chúng tôi và không sử dụng chúng. Sau khi nhận được yêu cầu của cha mẹ hoặc người giám hộ, Herbalife sẽ cung cấp những loại thông tin cá nhân thu thập được từ đứa trẻ đó
            Cookies
Cookies là những thông tin được lưu trữ trên ổ đĩa cứng máy tính. Chúng tôi có thể sử dụng cookies để biết được bạn đã trở lại trang web nhằm cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt hơn. Cookies không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân như tên của bạn, hoặc các thông tin nhạy cảm như số thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng cookie trên trang web. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng hoặc nội dung của các cookie của bên thứ ba. Trình duyệt web thường cho phép bạn xóa cookies, ngăn chặn việc sử dụng cookies và/hoặc được thông báo khi đang sử dụng cookies. Nếu bạn chặn cookies, bạn có thể không tận dụng đầy đủ các tính năng và chức năng của trang web.
            Liên kết tới bên thứ ba
Chúng tôi đã hoàn toàn không kiểm soát những liên kết đến các trang web bởi bên thứ ba. Những trang web khác nhau có những Chính Sách Bảo Mật riêng tư khác nhau và chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu và đặt câu hỏi trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cho các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào về nội dung, hoạt động hoặc chính sách của các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, hành động hay chính sách của các trang web của bên thứ ba có liên kết trên trang web của chúng tôi.

SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH
Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2006. Herbalife có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông báo, thông báo có thể được cung cấp qua e-mail hoặc bằng cách đăng tải các phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web được coi như bạn chấp nhận sự thay đổi đó. Hãy xem xét Chính Sách Bảo Mật định kỳ để đảm bảo rằng bạn đã nắm được cập nhật mới nhất. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi thông qua kiểm tra ngày chính sách được sửa đổi, được quy định ở phần cuối cùng của chính sách này. Nếu bạn phản đối thay đổi đó, những dữ liệu đã thu thập tính từ thời điểm trước khi thay đổi sẽ áp dụng các Chính Sách Bảo Mật cũ. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong chính sách của chúng tôi, xin vui lòng không sử dụng trang web ngay sau khi có sự thay đổi thông tin trực tuyến. Khi truy cập trang web sau khi Chính Sách Bảo Mật được thay đổi, có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi này.

THẮC MẮC – Ý KIẾN HOẶC LIÊN HỆ
Nếu bạn có thắc mắc hoặc có ý kiến về Chính Sách Bảo Mật, hoặc bạn muốn truy cập hoặc thay đổi thông tin hiện tại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam,
Số 26 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh,
Điện thoại: 08 - 38279292

 vi-VN | 10/02/2016 4:13:27 CH | NAMP2HLASPX01